Práce

Důvody zavedení a princip vlakové pošty

Před zavedením vlakových pošty byl úkolem  poštovního úřadu na trase železničního kurzu vytvořit přímý závěr pro každou poštu, která byla na kurz napojena. Poštovní konduktér ve vlaku přepravu těchto přímých závěrů/pytlů pouze zprostředkoval. Po zavedení vlakových pošt třídila pošta pouze nahrubo na dané směry. Svůj směr si podrobněji zpracovala příslušná vlaková pošta. Pošta tak spotřebovala mnohem méně poštovních pytlů,  i administrativa byla snadnější.

Přesunem části procesu zpracovávání přijatých zásilek do ambulantních pošt byl získán čas, díky kterému mohl být posunut mezí čas pro příjem zásilek s odesláním ve stejný den.

Principem ambulantní pošty je přijímání závěrů, jejich zpracování a vypravování do předepsaných závěrů pro pošty ležící na trase i mimo ni a pro navazující ambulantní pošty.

Rozsah odpovědnosti členů posádky předepisoval dokument Domácí řád. Jízdní řády a přehledy předepsaných závěrů určovaly Kartovací přehledy a jízdní řády poštovních kurzů.

Druhy poštovních kurzů

Základní rozdělení druhů poštovních kurzů je podle druhu dopravy na železniční, silniční a letecké.

Ke zpracovávání zásilek za jízdy poštovní posádku docházelo pouze u  vlakových, automobilových a letadlových pošt.

Úhrnné přepravy byly zpravidla obsazovány jedním pracovníkem pošty, který měl za úkol zpracovávat nákladní předměty (pytle, balíky, kontejnery…) a vytvářet z nich závěry (skupiny nákladních předmětů pro daný směr/poštu). Pracovník pošty vedl přepravní evidenci, kurz měl většinou i své vlastní razítko.

Doprovázené přepravy bylo zprostředkování již hotových závěrů. Zaměstnanec pošty je pouze nakládal a vykládal.

Přepravy závěrů podle druhu dopravního prostředku byl druh poštovního kurzu, kde poštovní závěr byl přepraven prostředky a pracovníky dopravce (ČSD, ČSAD, ČSA…)

Razítko vlakové pošty

Z počátků existence vlakové pošty bylo razítko řádkové a bez datumové vložky. Vzhled posledních typů razítek se vyvinul z razítek používaných československou poštou od roku 1919. Text v mezikruží obsahoval počáteční a koncovou stanici kurzu. V horní polovině nad datumovou vložkou bylo pořadové číslo ambulantní pošty. Datumová vložka razítka obsahovala den, měsíc a rok. Razítka stacionárních pošt obsahovala také hodinový údaj, který musel být  pravidelně aktualizován.  V dolní polovině rozlišovací značka razítka. K tomuto nejobvyklejšímu uspořádání razítka existovala během historie celá řada výjimek.

V cíli vlakové pošty bylo razítko uloženo do tzv. rekvizitní bedničky, což byl plechový kufřík (dříve proutěný koš), ve kterém byly uschovávány pomůcky nutné k vedení poštovního kurzu. Kromě razítka se v něm uchovávaly také plombovací kleště k uzavírání peněžních pytlů a olověné plomby (dříve pečetidlo s pečetním voskem), nože k otevírání poštovních pytlů “pytlováky”, různé instradovací pomůcky a provozní předpisy. V kufříku byla také nutná nouzová zásoba tiskopisů a provázků k uzavírání pytlů. V cílové stanici se rekvizitní bednička předala k úschově až do návratu kurzu ke své domovské poště.

Příklad obsazení vlakové pošty

Vlp. Praha – Ostrava 776 (rok 1997)

Vedoucí

 • vystavuje Cestovní zprávu
 • vede Technický záznam o poštovním voze železničním
 • vede Průkaz příbytku a úbytku I
 • kartuje do uzávěrů s použitím tiskopisu Karta doporučené zásilky, cenovky, cenná psaní a zapsané zásilky

Seznamář (kde nebyla tato funkce nutná vykonával činnosti vedoucí)

 • kartuje s použitím tiskopisu Seznam do závěrů nákladní předměty,
 • vede Průkaz příbytku a úbytku II.

Manipulant

 • vykartovává a uzavírá peněžní uzávěry a uzávěry s červenou vlaječkou,
 • třídí velké kusy doporučených zásilek,
 • odsouhlasuje obsah uzávěru s Kartou,
 • vypomáhá při výměně závěrů.

Výpravčí závěrů

 • vyměňuje ve stanicích závěry,
 • odsouhlasuje závěry podle Seznamů,
 • třídí nákladní předměty,
 • vykartovává uzávěry s bílou vlaječkou a třídí velké kusy s obyčejných listovních zásilek,
 • doplňuje stav provozního materiálu vlakové pošty.

Třídič doporučených zásilek

 • třídí svazky doporučených zásilek,
 • je svědkem při uzavírání uzávěrů.

Třídič obyčejných listovních zásilek I

Třídí podle Přehledu svazků svazky obyčejných listovních zásilek pro okresy Opava, Frýdek-Místek, Nový Jičín a Karviná.

Třídič obyčejných listovních zásilek II

Třídí podle Přehledu svazků svazky obyčejných listovních zásilek pro okresy Šumperk, Prostějov, Vsetín, Kroměříž a Zlín.

Část kartovacího přehledu vlakové pošty Praha – Ostrava 776 z roku 1997.