Časopis

Časopis “Vlaková pošta” a Covid 19.

(12.6.2020) Vydávání časopisu se díky pandemii a vládním opatřením zkomplikovalo. Letošní ročník vyjde na podzim jako trojčíslo v jednom sešitě. 

Děkuji za pochopení a přízeň.

Petr Študent

 

Od roku 2013 vychází 3x ročně časopis “Československá vlaková pošta –magazín o ambulantních poštách vlakem, letadlem a autobusem”.

Registrace:  MK ČR E 21474. ISSN 2336-5153

Jak lze časopis získat?

  • Nákupem na akcích s účastí Muzea vlakové pošty.
  • Na těchto stránkách v sekci Obchod.
  • V prodejnách společnosti Pragomodel v Praze .
  • Autorstvím článků nebo významnou konzultací.
Seznam článků
Číslo Pořadí Rok Rubrika Článek Strany Autor
1 1 2013 Ostatní Definice a pojmy poštovní přepravy 2 – 3 Petr Študent
1 1 2013 Historie Počátky zpracování zásilek za jízdy 4 – 7 Petr Študent
1 1 2013 Předpisy Věstník Ministerstva pošt a telegrafů, výběr 1919 – 1922 8 Petr Študent
1 1 2013 Předpisy Předpis “Poučení pro pracovníky poštovních kurzů železničních 9 Petr Študent
1 1 2013 Vozový park Fa (Post) Studénka 1971 10 – 14 Petr Študent
1 1 2013 Dokument Mapa č. 1 (ze souboru map poštovních kurzů 1946) 15 Petr Študent
1 1 2013 Profil Vlaková pošta č. 1 16 – 17 Petr Študent
1 1 2013 Pamětníci Ještě živáčky!! 18 Petr Študent
1 1 2013 Ostatní Přepadení u Studénky 19 Petr Študent
1 1 2013 Muzeum Novinky z Muzea vlakové pošty 20 Petr Študent
1 1 2013 Ostatní Zajímavosti z pošt. provozu 21 Petr Študent
2 2 2013 Historie Legionářská vlaková pošta v Rusku 2 – 6 Petr Študent
2 2 2013 Pamětníci Jezdil za císařpána 1. 7 Petr Študent
2 2 2013 Vozový park Rakouský vůz řady Fa (FF, 1858 – 1909 8 – 9 Petr Študent
2 2 2013 Vozový park Poštovní vůz řady Fa, VEB Waggonbau Bautzen, DDR, 1961 10 – 14 Petr Študent
2 2 2013 Profil Vlaková pošta č. 680 (učňovská) 15 Petr Študent
2 2 2013 Profil Hodonínské vlakové pošty č. 576, 577 a 578 16 – 17 Petr Študent
2 2 2013 Předpisy Postup při vyměňování pošty na nádraží 18 Petr Študent
2 2 2013 Pamětníci Pošťáci vzpomínají. Z dopisů čtenářů. 20 Petr Študent
2 2 2013 Infografika Jak to fungovalo? 21 Petr Študent
3 3 2013 Předpisy Denní razítko vlakové pošty 1 Petr Študent
3 3 2013 Historie Rakouské dědictví – české země 2 – 5 Petr Študent
3 3 2013 Pamětníci Jezdil za císařpána 2. 6 Petr Študent
3 3 2013 Pamětníci Jezdil za Novotného 7 Petr Študent
3 3 2013 Předpisy Věstník Ministerstva pošt a telegrafů, výběr 8 Petr Študent
3 3 2013 Předpisy Ustanovení č. 78. Nová úprava poštovních pytlů a jejich používání v poštovním provozu. 9 Petr Študent
3 3 2013 Muzeum Vlaková pošta opět na kolejích 12 Petr Študent
3 3 2013 Pošty Pošta Praha 022 – Mysarykovo nádraží v letech 1845 – 1945 13 – 15 Pavel Korbel
3 3 2013 Muzeum Každá legrace něco stojí – i starý vagón 15 Petr Študent
3 3 2013 Profil Vlakové pošty na úzkorozchodných tratích 16 – 20 Petr Študent
3 3 2013 Ostatní Zajímavosti z pošt. provozu 21 Petr Študent
3 3 2013 Ostatní Ztracené prachy – Poštovní komiks 22 Petr Študent
1 4 2014 Předpisy Věstník Ministerstva pošt a telegrafů, Nový způsob, jak ovazovati peněžní a úhrnné pytle 0 Petr Študent
1 4 2014 Historie 1918 – 1920, Slovensko a Podkarpatská Rus 2 – 5 Petr Študent
1 4 2014 Profil Vlaková pošta Čop – Užok 1001 6 Petr Študent
1 4 2014 Profil Vlaková pošta Bratislava – Praha 801 7 – 8 Petr Študent
1 4 2014 Infografika Vlaková pošta Bratislava – Praha 801 – schéma napojení GVD 1967/1968 8 Petr Študent
1 4 2014 Pamětníci Plzeňské vlakové pošty (350, 351, 352, 353) 9 – 12 Petr Študent
1 4 2014 Vozový park Třínápravové poštovní vozy řady Fy 13 – 15 Petr Študent
1 4 2014 Pošty Pošta Praha 022 – Mysarykovo nádraží v letech po roce 1945 16 – 18 Pavel Korbel
1 4 2014 Dokument Mapa organizae poštovní přepravy k 1.1.1954 ze souboru “Dílčí mapy poštovních kursů”. 19 Petr Študent
1 4 2014 Muzeum novinky z Muzea vlakové pošty 20 – 21 Petr Študent
1 4 2014 Ostatní Pošta není holubník – Poštovní komiks 22 Petr Študent
2 5 2014 Historie Konec vlakových pošt v České republice 2 – 8 Petr Študent
2 5 2014 Vozový park Poštovní vůz Postmw, Vagónka Studénka 1984 – 1985 0, 9 – 15 Petr Študent
2 5 2014 Profil Automobilová pošta Plzeň – Tachov 1034 16 Petr Študent
2 5 2014 Profil Vlakové pošty Praha – Ostrava 75 a 76 17 – 18 Petr Študent
2 5 2014 Infografika Vlp. Žilina – Praha 75, GVD 1961 18 Petr Študent
2 5 2014 Pamětníci Hanýrka pražských ambulantů 19 Jiří Vašků
2 5 2014 Muzeum Novinky z Muzea vlakové pošty 20 – 21 Petr Študent
3 6 2014 Muzeum Přepadení v Bezdružicích 0 Petr Študent
3 6 2014 Vozový park Poštovní vuz F 5-0671 2 – 8 Petr Študent
3 6 2014 Pošty Pošta Kolín 2 9 – 11 Petr Študent
3 6 2014 Profil Kolínské vlakové pošty 12 – 13 Petr Študent
3 6 2014 Pamětníci Z Tábora do Kolína (vedoucí pošty Kolín Ladislav Kadlec) 14 – 15 Petr Študent
3 6 2014 Muzeum MVP v Sedlčanech 16 – 17 Petr Študent
3 6 2014 Pošty Praha 022 – hlavní nádraží (ex Praha K.F.J.B, ex Praha 15), 1. část 18 – 21 Pavel Korbel
1 7 2015 Historie 1920 – 1929, prosperita první republiky 3 – 8 Petr Študent
1 7 2015 Historie Praha 022 – hlavní nádraží (ex Praha K.F.J.B, ex Praha 15), 2. část 9 – 10 Pavel Korbel
1 7 2015 Vozový park Čtyřnápravové vozy typu Fa 13, 1911 – 1934 11 – 15 Petr Študent
1 7 2015 Dokument Poslanecká interpelace ministru železic a ministru pošt a telegrafů. 1919 16 Petr Študent
1 7 2015 Historie První v Habsburské monarchii 17 Petr Študent
1 7 2015 Zahraničí Letadlová pošta v USA, 1946 1, 18 – 22 Petr Študent
2 8 2015 Muzeum Nová výstava “Pošta na kolejích, 1850 – 2015” 1 Petr Študent
2 8 2015 Pošty Poštovní úřad Praha 6 Denisovo nádraží, I. díl 3 – 8 Josef Heptner
2 8 2015 Historie První rakouské vlakové pošty, 1850 – 1865. 9 – 10 Petr Študent
2 8 2015 Vozový park Vozy prvních rakouských vlakových pošt 11 – 13 Petr Študent
2 8 2015 Pamětníci Pohledy z Triestu. 14 Petr Študent
2 8 2015 Profil Po Severní dráze – vlakové pošty na EX 202 / 203 “Chopin”. 15 – 18 Petr Študent
2 8 2015 Vozový park Polský vůz typ 304C řady Pdm 16 Petr Študent
2 8 2015 Muzeum 1. Máj s Pacifikem 19 Petr Študent
2 8 2015 Muzeum Brněnská muzejní noc 20 Petr Študent
2 8 2015 Muzeum Muzejní vlaková pošta Břeclav – Ostrava 165 21 – 23 Petr Študent
3 9 2015 Historie Vůz polní pošty na Rusi 3 – 5 Pavel Dobrovolný a Petr Tolar
3 9 2015 Vozový park Vůz polní pošty na Rusi 3 – 5 Pavel Dobrovolný a Petr Tolar
3 9 2015 Historie Pozor pes – zásilky vojenské zprávy 19 Petr Študent
3 9 2015 Pamětníci Povolán k polní poště 6 Petr Študent
3 9 2015 Pamětníci Povídání s Honzou Šebou 17 – 18 Václav Sekera
3 9 2015 Pošty Poštovní úřad Praha 6 Denisovo nádraží, II. díl 7 – 9 Josef Heptner
3 9 2015 Vozový park Vůz Fk/Fkg 10 – 14 Petr Študent
3 9 2015 Vozový park Vůz Post mr-a (b)/26 15 – 16 Petr Študent
3 9 2015 Zahraničí Vůz Post mr-a (b)/26 15 – 16 Petr Študent
3 9 2015 Zahraničí Roztříděno! Aktuality ze světa poštovních ambulancí 1 Petr Študent
3 9 2015 Muzeum O přednášce Vladimíra Vašků v Mnichově 20 Vladimír Vašků
3 9 2015 Muzeum O vlakové poště v Bavorské metropoli 20 Karel Pokorný
3 9 2015 Muzeum 27.6.2015 Den otevřených dveří na SPU Ostrava 02 21 – 23 Petr Študent
1 10 2016 Muzeum Z archivu MVP, Úřednická archeologie 1 Petr Študent
1 10 2016 Historie 60 let letadlové pošty, I. část 1919-1961 3 – 14 Petr Študent
1 10 2016 Letadlový park Poštovní Dakota OK-WBC, příběh jednoho letadla 15 – 16 Petr Študent
1 10 2016 Pošty Poštovní úřad Praha 6 Denisovo nádraží, III. díl 17 – 19 Jan Slezák
1 10 2016 Došlo poškozeno Železniční neštěstí u Valdova 19 – 20 Petr Študent
1 10 2016 Muzeum Výstavy MVP 2016 – program 21 Petr Študent
1 10 2016 Muzeum Plán první pětiletky splněn 22 Petr Študent
2 11 2016 Muzeum Z archívu MVP, úřednická archeologie 1 Petr Študent
2 11 2016 Historie 60 let letadlové pošty, II. Část 1961-1977 3 – 9 Petr Študent
2 11 2016 Došlo poškozeno Pošta nedoletela 11 – 14 Rudolf Roller
2 11 2016 Pošty Poštovní úřad Praha 6 Denisovo nádraží, IV. díl 15 – 18 František Štěpánek, Josef Heptner
2 11 2016 Muzeum Nová Studénka s novým lakem 19 – 21 Petr Študent
2 11 2016 Muzeum Muzeum vlp. V letadle 22 Petr Študent
3 12 2016 Historie 60 let letadlové pošty, III. Část 1977-1982 3-11 Petr Študent
3 12 2016 Filatelie Letadlová pošta ve filatelii 12 Petr Študent
3 12 2016 Filatelie Razítka letadlových pošt 13-14 Jaroslav Zemlov
3 12 2016 Pošty Poštovní úřad Praha 6 Denisovo nádraží, V. díl 15-19 Pavel Korbel
3 12 2016 Lidé Robert Astl, přednosta p.ú. Prha 6 20 Petr Študent
3 12 2016 Muzeum Novinka v Kněževsi 22 Petr Študent
1 13 2017 Muzeum Vlaková pošta na známce 1 Petr Študent
1 13 2017 Muzeum Brněnské poštovní jaro 1 Petr Študent
1 13 2017 Historie 60 let letadlové pošty, IV. Část 1972-1997 3 Petr Študent
1 13 2017 Pamětníci Létal jsem na OK 256 14 Pavel Kolátor
1 13 2017 Pošty Poštovní úřad Praha 6 Denisovo nádraží, VI. díl 17 Petr Študent
2 14 2017 Historie 60 let letadlové pošty, V. Část 1994-2010 3-12 Petr Študent
2 14 2017 Profil Vlp. Bodenbach – Aussig – Komotau No. 40 13-18 Petr Študent
2 14 2017 Vozový park Vůz řady F z roku 1873 se sbírky NMT 19-21 Petr Študent
2 14 2017 Muzeum Stálá expozice ve voze Poštovního muzea 22 Petr Študent
3 15 2017 Historie Československo, 1930-1938 3-11 Petr Študent
3 15 2017 Historie Úmrtí TGM 12 Petr Študent
3 15 2017 Historie Pošta a motoráky, na dvou osách: 1934-1944. Vozy řady CDFLm a BDFlm 14-22 Petr Študent
1 16 2018 Historie Pošta a motoráky, na dvou osách: 1961-1993. Bfalm/Bix Post a ostatní vozidlla motorové trakce a elektrických jednotek, 3-12 Petr Študent
1 16 2018 Vozový park Konec provozu původní řady Bfalm 13-14 Alan Butschek
1 16 2018 Historie Žst. Ostrava-Vítkovice 15-23 Petr Študent
2 17 Historie 60 let automobilové pošty, část I, 1958: zahájení provozu 3-10 Petr Študent
2 17 Vozový park Automobilová pošta ŠKODA 706 ro 11-20 Petr Študent
2 17 Muzeum Novinky z Muzea vlakové pošty 21-22 Petr Študent
3 18 Historie 60 let automobilové pošty, část II, 1965: Od RTO k ŠL 11 3-8 Petr Študent
3 18 Filatelie Razítka automobilových pošt 9-10 Petr Študent
3 18 Vozový park Automobilová pošta ŠKODA 706 RTO 11-19 Petr Študent
3 18 Historie Rozvoj jihočeských automobilových pošt (dobový článek) 20-21 Karel Kamarýt
1 19 Historie 60 let automobilové pošty, část III., 1967-1983: Od ŠL 11 k C 734 3-10 Petr Študent
1 19 Vozový park Automobilová pošta KAROSA ŠM 11 a ŠL 11 11-18 Petr Študent
1 19 Pamětníci Ostravské autp. Ostrava – Mosty u Jablunkova 1072 a Ostrava – Opava 1073 19-21 Petr Študent