Historie muzea

Předchůdcem muzea byla iniciativa z roku 2008, která na webových stránkách vyzvala pamětníky ke spolupráci na záchraně povědomí o již zaniklém řemesle posádek ambulantních pošt. Výzva se setkala s porozuměním. Kromě vzpomínek a fotografií začalo přibývat také hmotnějších předmětů. Ať už to byly příslušné poštovní provozní předpisy, jízdní řády ambulantních pošt, drobné předměty běžné potřeby posádek nebo dobové poštovní pytle. Webové stránky se začaly rozšiřovat a s nimi také zájem příznivců historie poštovní přepravy.

Poprvé se Muzeum vlakové pošty veřejnosti představilo v červnu 2011 na setkání milovníků železniční historii Randez v Bratislavě. Velmi skromná výstava, jen pár fotek, nějaké předpisy a dva poštovní pytle, se konala v poštovním voze řady Fa z roku 1971, se kterým do Bratislavy přijel vlak společnosti Puš, s.r.o. Po zkušenostech z této první akce bylo zřejmé, že autentická expozice vyžaduje autentické prostředí. Od té chvíle se každá další výstava ve vozech různých majitelů blížila realitě běžného života posádky vlakové pošty.

Nejvýznamějším partnerem muzea je logicky Česká pošta a Poštovní muzeum. Stálá expozice muzea je umístěna ve voze řady Postmw (Vagónka Studénka, 1985), který si od zrušení ambulantního způsobu třídění zásilek v Česku v roce 1999, zachoval jako jediný svůj zcela původní interiér. Výstava, nazvaná “Pošta na kolejích” v jedenáci panelech přibližuje historii poštovní přepravy po železnici. Kanceléřská část vagónu je zcela věrohodně uvedena do takového stavu, který v návštěvnících vyvolává pocit, že posádka se jen na okamžik vzdálila od svéhop pracoviště.

Od roku 2013 vydává Muzeum vlakové pošty časopis “Československá vlaková pošta” s podtitulem “magazín o ambulantních poštách vlakem, letadlem a autobusem”. Časopis vychází třikrát ročně.

Další aktivitou je příležitostné přednášení o historii poštovní přepravy v klubech filatelisů nebo ve školách zaměřených na logistiku.

Záchranný tým dobrovolníků pátrá po památkách poštovní historie a iniciuje jejich záchranu. Majitelům historickcých poštovních vozidel muzeum poskytuje maximální podporu v uvedení do původního stavu.

Všechy aktivity Muzea vlakové pošty vedou k jedninému cíli: nedopustit, aby se na řemeslo, která na světě existovalo od roku 1838 nebylo zapomenuto. Technický pokrok přinesl vlakovou poštu – technický pokrok ji také vzal. Manuální a mnohdy náročnou práci posádek ambulantních pošt převzaly moderní, velmi výkonné a plně automatizované, třídící stroje.

Činnosti muzea

  • Publikační (3x ročně časopis “Československá vlaková pošta”).
  • Edukační (školní exkurze na výstavě, přednášky ve škole).
  • Odborná (konzultace autorům publikací, výstav a vývojářům modelů).
  • Archivační a sbírkotvorná.
  • Doplňková.